نحوه نگهداری در و پنجره های UPVC ۱-  برچسب های روی پروفیل را بلافاصله پس از نصب جدا نمایید در غیر اینصورت در اثر تابش آفتاب خشک شده و جدا نمی شود و یا اثر چسب روی پروفیل باقی می ماند. ۲- 
ادامه مطلب